288/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 tehty pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 8 päivänä joulukuuta 2004 ja jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 16 päivänä joulukuuta 2004 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille 25 päivänä tammikuuta 2005, tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2007, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 21 päivänä joulukuuta 2004 annettu laki (1160/2004) tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2007.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 25/2007)

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Marjo Waismaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.