245/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 90/642/ETY muuttamisesta fenbutatinaoksidin, fenheksamidin, syatsofamidin, linuronin, triadimefonin/triadimenolin, pymetrotsiinin ja pyraklostrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta 7 päivänä kesäkuuta 2006 annettu komission direktiivi 2006/53/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2007 fenbutatinaoksidin, fenheksamidin, syatsofamidin, linuronin, triadimefonin/triadimenolin sekä pymetrotsiinin osalta ja pyraklostrobiinin osalta 21 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission direktiivi 2006/53/EY (32006L0053); EUVL N:o L 154; 8.6.2006, s. 11

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.