243/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 36 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 36 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 824/2003, seuraavasti:

36 §
Vuokra-aravalainan vuosimaksun tai lyhennyksen laskentaperusteen pienentäminen

Jos vuokratalosta aravarajoituslain nojalla lunastetaan asunto omistusasunnoksi, vapautetaan asunto käyttö- ja luovutusrajoituksista tai puretaan asunto, Valtiokonttori pienentää vuokra-aravalainan vuosimaksua määrällä, joka vastaa asunnon osuutta lainan vuosimaksusta. Jos kyseessä on kiinteälyhenteinen laina, Valtiokonttori pienentää lyhennyksen laskentaperusteen määrää summalla, joka vastaa asunnon osuutta lainan alkuperäisestä määrästä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan vuokra-aravalainoihin, joita on maksettu takaisin 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen aravarajoituslain (1190/1993) 16, 16 a, 17 tai 17 a §:n perusteella.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Anna Simola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.