216/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (328/1947) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 1071/1998, sekä

muutetaan 2 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti laissa 39/2000 ja 2 §:n 4 momentti laissa 528/2000, seuraavasti:

2 §

Jos edustaja toistuvasti jättää osallistumatta eduskuntatyöhön ilman hyväksyttävää estettä, voi eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää, että hän menettää määrätyltä ajalta edustajanpalkkionsa tai osan siitä.

Puhemiesneuvosto voi päättää, että kuukautta pidemmän poissaolon ajalta edustajalle ei hänen pyynnöstään suoriteta edustajanpalkkiota tai osaa siitä.Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2007.

LA 169/2006
PeVM 12/2006
EK 52/2006

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.