185/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta 28 päivänä marraskuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1346/1995) liite 2―7,

sellaisina kuin niistä ovat liite 3 päätöksessä 136/1998 sekä liite 2 ja 4―7 asetuksessa 200/2004, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Kajsa Hakulin

Liite 2

Vaaralliset eläintaudit

1) Aujeszkyn tauti (pseudorabies)

2) nautojen BSE (bovine spongiform encephalopathy)

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) ebola

5) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

6) kalojen EHN-tauti (epizootic haematopoietic necrosis)

7) kalojen EUS-tauti (epizootic ulcerative syndrome)

8) luomistauti/bruselloosi (Brucella abortus, Br. melitensis, Br. ovis, Br. suis)

9) nautatuberkuloosi (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis)

10) pernarutto (anthrax)

11) raivotauti (rabies)

12) ritinärutto (Clostridium chauvoei)

13) räkätauti (malleus)

14) lampaiden ja vuohien TSE-tauti (tarttuva spongiforminen enkefalopatia)

15) sikojen transmissible gastroenteritis (TGE)

16) Teschenin tauti

Liite 3

Välittömästi elintarviketurvallisuusvirastolle ilmoitettavat valvottavat eläintaudit

1) ekinokokkoosi

2) TSE-taudit, muut kuin liitteen 2 kohdissa 2 ja 14 tarkoitetut tapaukset

3) IBR/IPV (naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen vulvovaginiitti)

4) nautojen tarttuva leukoosi

5) hevosten näivetystauti (equine infectious anemia)

6) maedivisna

7) CAE (caprine arthritis/encephalitis)

8) TRT/ART (turkey rhinotracheitis/avian rhinotracheitis)

9) PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

10) lohikalojen paisetauti (Aeromonas salmonicida) lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1086/1998, muut. 31/2000) 4 §:ssä tarkoitetuilla suojatuilla alueilla

11) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

12) kalojen Gyrodactylus salaris-tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella

13) kalojen Piscirickettsia salmonis-tartunta

14) kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

15) karpin kevätviremia (SVC)

16) koikarpin herpesvirus-tauti (KHV)

17) kalojen OMV-tauti (Onchorhynchus masou-virus)

18) nilviäisten marteilioosi-tartunta (Marteilia refringens)

19) nilviäisten bonamioosi-tartunta (Bonamia ostrae)

20) äyriäisten valkopilkkutauti

Liite 4

Kuukausittain elintarviketurvallisuusvirastolle ilmoitettavat valvottavat eläintaudit

1) salmonellatartunnat naudoilla, sioilla ja siipikarjalla

2) BVD/MD (bovine viral diarrhoea/mucosal disease)

3) sikojen trikinoosi

4) Mycoplasma gallisepticum-tartunta

5) Mycoplasma meleagridis-tartunta

6) Mehiläisten esikotelomätä (Paenibacillus larvae sp. larvae)

Liite 5

Välittömästi ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) apinarokko

2) Brucella canis -infektio

3) leptospiroosi

4) Paramykso 1 -tartunta linnuilla

5) Q-kuume

6) West Nile Fever

7) muut tarttuvat eläintaudit, joita ei ole aikaisemmin todettu Suomessa

Nautojen taudit

8) Campylobacter fetus ssp. venerealis -tartunta

9) Parafilaria bovicola -tartunta

10) Trichomonas foetus -tartunta

Sikojen taudit

11) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis virus)

12) PED (porcine epidemic diarrhea)

13) PRCV (porcine respiratory corona virus)

14) sikainfluenssa

15) kliininen PMWS (post-weaning multisystemic wasting syndrome)

Hevosten taudit

16) CEM-tauti (Taylorella equigenitalis)

17) hevossyyhy (Sarcoptes equi)

18) piroplasmoosi

19) salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S. abortus equi)

Lampaiden ja vuohien taudit

20) entsoottinen abortti (Chlamydofila psittaci)

21) kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis)

22) lammassyyhy (Psoroptes ovis)

23) Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides

24) pulmonaari adenomatoosi

25) tarttuva agalaktia (Mycoplasma agalactiae)

Siipikarjan taudit

26) IB (avian infectious bronchitis)

27) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

28) psittakoosi (Chlamydofila psittaci)

Mehiläisten taudit

29) pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida)

30) Tropilaelaps-punkki (Tropilaelaps spp.)

Liite 6

Kuukausittain ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) atyyppisten mykobakteerien aiheuttama tartunta

2) botulismi

3) distomatoosi (Fasciola hepatica)

4) kampylobakterioosi, muut kuin liitteen 5 kohdassa 8 tarkoitetut tapaukset

5) klamydioosi/psittakoosi, muut kuin liitteen 5 kohdissa 20 ja 28 tarkoitetut tapaukset

6) kokkidioosi

7) leishmaniaasi

8) lintutuberkuloosi

9) listerioosi

10) orf (contagious pustular dermatitis)

11) paratuberkuloosi

12) pasteurelloosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

13) pälvisilsa

14) salmonelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 1 ja liitteen 5 kohdassa 19 tarkoitetut tapaukset

15) systiserkoosi (Cysticercus cellulosae ja Cysticercus bovis)

16) toksoplasmoosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

17) trikinoosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 3 tarkoitetut tapaukset

18) tularemia/jänisrutto (Francisella tularensis)

19) Yersinia enterocolitica -tartunta

20) Yersinia pseudotuberculosis-tartunta, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

21) EHEC-tartunta

Nautojen taudit

22) aktinomykoosi

23) keuhkomato

24) kinokuume

25) laidunkuume

26) valelehmärokko (pseudocowpox)

27) punatauti

28) virusripuli (Corona)

Sikojen taudit

29) porsasyskä

30) aivastustauti

31) dysenteria

32) Actinobacillus pleuropneumoniae -tartunta

33) Clostridium perfringens -tyyppi C -tartunta

34) kapi (Sarcoptes scabiei var. suis)

35) sikaruusu

36) ödeematauti

Hevosten taudit

37) hevosinfluenssa

38) pääntauti

39) rinopneumoniitti (virusabortti)

40) virusarteriitti

Lampaiden ja vuohien taudit

41) enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D)

42) Borderin tauti

43) sorkkamätä

Siipikarjan taudit

44) AE (avian encephalomyelitis)

45) Gumborotauti

46) kanakolera

47) leukoosi

48) Marekin tauti

49) sinisiipitauti

Turkiseläinten taudit

50) kettusyyhy (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

51) minkkien virusripuli

52) penikkatauti

53) plasmasytoosi

Mehiläisten taudit

54) akariaasi (Acarapis woodi)

55) nosemoosi (Nosema apis)

56) toukkamätä (Melissococcus pluton)

57) varroatoosi (Varroa jacobsoni)

Kalojen ja rapujen taudit

58) lohikalojen paisetauti, muut kuin liitteen 3 kohdassa 10 tarkoitetut tapaukset

59) Gyrodactylus salaris -tartunta, muut kuin liitteen 3 kohdassa 12 tarkoitetut tapaukset

60) kalojen Yersinia ruckeri-tartunta (ERM)

61) muut Aeromonas salmonicida-tartunnat kuin lohikalojen paisetauti

62) rapurutto

Lemmikkieläinten taudit

63) kissarutto

64) koiran kettusyyhy

65) koiran penikkatauti

Liite 7

Välittömästi muille terveysviranomaisille ilmoitettavat zoonoosit

1) apinarokko

2) ebola

3) klamydioosi/psittakoosi

4) leishmaniaasi

5) leptospiroosi

6) luomistauti

7) nautatuberkuloosi

8) orf

9) pernarutto

10) raivotauti

11) salmonellatartunnat (naudoilla, sioilla, siipikarjalla, hevosilla, lampailla ja vuohilla)

12) tularemia/jänisrutto (Francisella tularensis)

13) lintuinfluenssa

14) EHEC-tartunta

15) West Nile Fever

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.