184/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun tieliikenneasetuksen (182/1982) 20 §:n merkkiä 662 a koskeva kohta sekä merkkejä 712, 713, 715, 716, 721―726, 731―734, 741―745, 752, 791 ja 792 koskevan kohdan merkit 713, 716, 743―745 ja 752, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu kohta asetuksessa 577/1994 ja merkit 713, 716, 743―745 ja 752 asetuksessa 328/1994,

muutetaan 20 § sekä sen merkit 644 ja 711, merkkejä 712, 713, 715, 716, 721―726, 731―734, 741―745, 752, 791 ja 792 koskevan kohdan selitysosa sekä merkit 712 ja 723―725 sekä 21 §:n lisäkilpiä 851―853 koskevan kohdan selitysosa, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 328/1994, sekä

lisätään 20 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 328/1994 uudet merkkejä 644 a, 701―703, 704, 704 a, 771 a, 771 b, 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f koskevat kohdat seuraavasti:

20 §

Tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä. Jollei jäljempänä toisin säädetä, on opastusmerkkien pohjaväri sininen ja teksti valkoinen.

Vihreä pohjaväri ja valkoinen teksti opastavat moottoritielle tai moottoriliikennetielle. Näitä värejä käytetään myös moottoritien ja moottoriliikennetien suuntaisessa opastuksessa.

Valkoinen pohjaväri ja musta teksti suunnistustauluissa ja viitoissa osoittavat paikalliskohdetta.

Ruskea pohjaväri ja valkoinen teksti opastusmerkeissä osoittavat vapaa-ajan matkailuun tarkoitettua palvelua.

Keltainen pohjaväri ja musta teksti opastusmerkeissä osoittavat kiertotietä tai tilapäistä liikennejärjestelyä.

Musta pohjaväri ja valkoinen teksti opastusmerkissä osoittavat yksityistä tietä tai yksityisen tien varrella taikka kadun varrella olevaa kohdetta.

Punaisella vinoristillä peitetty kohde suunnistustaulussa, viitassa tai etäisyystaulussa osoittaa, että reitti kyseiseen kohteeseen on tilapäisesti pois käytöstä.

Opastusmerkit ovat:


644. Osoiteviitta

644 a. Osoiteviitan ennakkomerkki


Merkit 701―703

Merkin pohjaväri on sininen tai ruskea, mikä määräytyy merkissä käytettävien tunnusosien mukaan.

701. Palvelukohteen opastustaulu

702. Palvelukohteen opastustaulu

703. Palvelukohteen erkanemisviitta

704. Palvelukohteen osoiteviitta

704 a. Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki


Merkit 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 791 ja 792

Merkkien tunnusosia voidaan käyttää opastusmerkeissä.

711. Opastuspiste

712. Opastustoimisto


723. Hotelli tai motelli

724. Ruokailupaikka

725. Kahvila tai pikaruokapaikka


Merkit 771 a ja 771 b

Merkeillä viitoitetaan matkailutie. Merkissä 771 b käytetään matkailutien yksilöllistä tunnusta.

771 a. Matkailutie

771 b. Matkailutie

Merkit 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f

Merkkien tunnusosia voidaan käyttää opastusmerkeissä 701―704 ja 704 a.

772 a. Museo tai historiallinen rakennus

772 b. Maailmanperintökohde

772 c. Luontokohde

772 d. Näköalapaikka

772 e. Eläintarha tai -puisto

772 f. Muu nähtävyys

773 a. Uintipaikka

773 b. Kalastuspaikka

773 c. Hiihtohissi

773 d. Golfkenttä

773 e. Huvi- tai teemapuisto

774 a. Mökkimajoitus

774 b. Aamiaismajoitus

774 c. Suoramyyntipaikka

774 d. Käsityöpaja

774 e. Kotieläinpiha

774 f. Ratsastuspaikka


21 §

Lisäkilvet 851―853

Voimassaoloaika merkitään lisäkilpeen mustin numeroin (lisäkilpi 851), jos se koskee arkipäivää maanantaista perjantaihin. Jos voimassaoloaika koskee arkilauantaita, ilmaistaan se mustin numeroin sulkuihin merkittynä (lisäkilpi 852). Sunnuntaita ja muuta pyhäpäivää koskeva voimassaoloaika merkitään punaisin numeroin (lisäkilpi 853). Pyhäpäiväksi katsotaan myös itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä. Sini- ja ruskeapohjaisessa lisäkilvessä käytetään mustan värin sijasta valkoista.



Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 2007.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia merkkejä 711 ja 712 saa käyttää vuoden 2009 loppuun. Vastaavasti merkkejä 713, 716, 743―745 ja 752 saa käyttää vuoden 2013 loppuun. Merkkiä 644, jossa on käytetty tieliikenneasetuksessa vahvistettujen merkkien tunnusosia, saa käyttää vuoden 2013 loppuun.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Anna-Liisa Tarvainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.