166/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2007 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2007 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 32,27 %
Kunnallisveron osuus 57,96 %
Kirkollisveron osuus 3,41%
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
― sairaanhoitomaksun osuus 4,14 %
― päivärahamaksun osuus 2,22 %
3 §

Verovuodelta 2007 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2005 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2007 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2006 ja 1 päivän tammikuuta 2005 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksettavan kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen vuoden 2007 kirkollisveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron korotus, euroa Kirkollisveron korotus, euroa
Anjalankoski 810 000 61 300
Eno 300 000 25 000
Hamina 400 000 33 300
Imatra 1 000 000 69 400
Joroinen 80 000 7 100
Joutseno 200 000 16 200
Kemi 1 580 000 103 900
Kotka 600 000 48 000
Kuusankoski 750 000 49 300
Lappeenranta 1 100 000 73 300
Lieksa 300 000 24 000
Mänttä 250 000 19 700
Orivesi 1 055 120 82 659
Pietarsaari 1 100 000 107 000
Rautjärvi 170 000 16 500
Rikssvenska Olaus Petriförsamlingen 192 000
Ruokolahti 250 000 22 000
Varkaus 750 000 55 400
Äänekoski 700 000 49 700
Jämsä 555 120 42 159
Naantali 273 400 19 000
Saltvik 435 000 46 600
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.