163/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Algerissa 13 päivänä tammikuuta 2005 Suomen tasavallan hallituksen ja Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehty sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 14 päivänä helmikuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 10 päivänä maaliskuuta 2006 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 26 päivänä tammikuuta 2007, on voimassa 25 päivästä helmikuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Algerian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2006 annettu laki (194/2006) tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2007.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 9/2007)

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.