102/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan järjestyksenvalvojista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (533/1999) 7 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on laissa 622/2003, sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 7 momentti seuraavasti:

7 §
Henkilön poistaminen, kiinniottaminen ja säilössäpito

Jos kiinni otettua ei voida viipymättä luovuttaa poliisille, järjestyksenvalvojalla on poliisin suostumuksella oikeus pitää hänet säilössä enintään neljä tuntia kiinniottamisesta, kuitenkin enintään siihen asti, kun tilaisuus on päättynyt ja yleisö poistunut tai kun kiinniottamisen peruste on muutoin lakannut.


Kiinni otetun säilössäpidosta säädetään tarkemmin sisäasiainministeriön asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

HE 72/2006
HaVM 24/2006
EV 194/2006

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.