47/2007

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 16 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1114/2005:

1 §

Vuodelta 2007 ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan, jos

1) palkan maksajana on yksityinen työnantaja tai valtion liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002)

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
2,951 30,532 69,468
5,151 60,202 39,798
6,051 66,121 33,879

2) palkan maksajana on muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
4,001 48,763 51,237
2 §

Vuodelta 2007 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 39,1 %
2) sairausvakuutusmaksua 60,9 %
3 §

Vuonna 2007 kertyvistä, vuoteen 2006 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 42,2 %
2) sairausvakuutusmaksua 57,8 %
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.