23/2007

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä marraskuuta 2000 annetun maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (974/2000) 3 § seuraavasti:

3 §
Ennakkoilmoitus kiinteästä toimituksesta

Kiinteän toimituksen osapuolten on ilmoitettava järjestelmävastaavalle:

1) uuden toimitussuhteen alkaessa toimitusten selvitysten edellyttämät tiedot viimeistään 14 arkipäivää ennen ensimmäisen toimituksen alkamista; sekä

2) osapuolittain eritellyn summatiedon kullekin taseselvitysjaksolle hankkimistaan ja toimittamistaan kiinteistä toimituksista viimeistään kaksi tuntia ennen taseselvitysjakson alkamista.

Järjestelmävastaavan on ilmoitettava avoimelle toimittajalle summatieto tämän maakaasutoimituksiin taseselvitysjakson aikana vaikuttavista kiinteistä toimituksista viimeistään yksi tunti ennen taseselvitysjakson alkamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Arto Ertama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.