18/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään 25 päivänä marraskuuta 2005 annetun valtiovarainministeriön työjärjestyksen (966/2005) 9 §:ään uusi 2 momentti ja työjärjestykseen uusi 57 a § seuraavasti:

9 §
Valtiovarain controller -toiminto

Rakennerahastolaissa (1401/2006) säädetään valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä olevasta rakennerahasto-ohjelmien tarkastusviranomaisesta.

57 a §
Tarkastusviranomaisen toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Valtiovarain controller -toiminnon rakennerahasto-ohjelmien tarkastusviranomaisen tehtäviä hoitavan yksikön päällikkö ratkaisee rakennerahastolaissa tarkastusviranomaiselle säädetyt asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Heikki Euramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.