Säädökset alkuperäisinä: 2006

1050/2006
Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1049/2006
Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1048/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2006 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
1047/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1046/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1045/2006
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2006
1044/2006
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1043/2006
Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta
1042/2006
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1041/2006
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1040/2006
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä
1039/2006
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1038/2006
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1037/2006
Laki Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1036/2006
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1035/2006
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1034/2006
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1033/2006
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
1032/2006
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1031/2006
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1030/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpiteistä
1029/2006
Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
1028/2006
Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio
1027/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
1026/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 tilatuen maksatuksesta
1025/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 uuhipalkkion ja sen LFA-lisän maksatuksesta
1024/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 peltokasvien tuotantopalkkion maksatuksesta
1023/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1022/2006
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
1021/2006
Valtioneuvoston asetus valtion perimiskuitista annetun asetuksen kumoamisesta
1020/2006
Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 5 ja 6 luvun kumoamisesta
1019/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottoasetuksen kumoamisesta
1018/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottolain 5 luvun 18 §:n soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1017/2006
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen kumoamisesta
1016/2006
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1015/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1014/2006
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1013/2006
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
1012/2006
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2005 suoritettavista korvauksista
1011/2006
Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta
1010/2006
Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta
1009/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
1008/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1007/2006
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta
1006/2006
Laki yksityisten arkistojen valtionavusta
1005/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 17 §:n muuttamisesta
1004/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1003/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1002/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1001/2006
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.