Säädökset alkuperäisinä: 2006

1150/2006
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1149/2006
Laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1148/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta
1147/2006
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1146/2006
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä
1145/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1144/2006
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1143/2006
Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
1142/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1141/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1140/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista
1139/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1138/2006
Laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa
1137/2006
Sisäasiainministeriön asetus passivalokuvasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
1136/2006
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1135/2006
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1134/2006
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1133/2006
Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1132/2006
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1131/2006
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
1130/2006
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2007
1129/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1128/2006
Laki vakuutuskassalain 96 ja 97 §:n muuttamisesta
1127/2006
Laki eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja 65 §:n 4 momentin kumoamisesta
1126/2006
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta
1125/2006
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1124/2006
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 48 a §:n muuttamisesta
1123/2006
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1122/2006
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1121/2006
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1120/2006
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1119/2006
Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta
1118/2006
Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta
1117/2006
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
1116/2006
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1115/2006
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1114/2006
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta
1113/2006
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
1112/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1111/2006
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
1110/2006
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
1109/2006
Valtioneuvoston asetus liiketoimintakieltorekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta
1108/2006
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1107/2006
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta
1106/2006
Laki Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1105/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalastuksen valvontatoimista
1104/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2007 sekä uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2007
1103/2006
Laki arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta
1102/2006
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
1101/2006
Laki verohallintolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.