Säädökset alkuperäisinä: 2006

1250/2006
Laki ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta
1249/2006
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1248/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1247/2006
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1246/2006
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1245/2006
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista
1244/2006
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
1243/2006
Laki kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1242/2006
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1241/2006
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta
1240/2006
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1239/2006
Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta
1238/2006
Laki isyyslain muuttamisesta
1237/2006
Laki hedelmöityshoidoista
1236/2006
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1235/2006
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1234/2006
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta vuodelle 2007
1233/2006
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
1232/2006
Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1231/2006
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
1230/2006
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1229/2006
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1228/2006
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
1227/2006
Laki yritys- ja yhteisötietolain 3 §:n muuttamisesta
1226/2006
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1225/2006
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1224/2006
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1223/2006
Laki tuloverolain 10 §:n muuttamisesta
1222/2006
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1221/2006
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
1220/2006
Laki varainsiirtoverolain 13 §:n muuttamisesta
1219/2006
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1218/2006
Laki tuloverolain muuttamisesta
1217/2006
Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki
1216/2006
Laki tuloverolain 3 §:n muuttamisesta
1215/2006
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1214/2006
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
1213/2006
Laki tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta
1212/2006
Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1211/2006
Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1210/2006
Laki ajoneuvoverolain 48 §:n muuttamisesta
1209/2006
Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista
1208/2006
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1207/2006
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1206/2006
Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
1205/2006
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1204/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1203/2006
Laki Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1202/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1201/2006
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.