Säädökset alkuperäisinä: 2006

1300/2006
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1299/2006
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
1298/2006
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1297/2006
Laki valtion eläkerahastosta
1296/2006
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta
1295/2006
Valtion eläkelaki
1294/2006
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1293/2006
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1292/2006
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1291/2006
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta
1290/2006
Merimieseläkelaki
1289/2006
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1288/2006
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1287/2006
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1286/2006
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
1285/2006
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
1284/2006
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta
1283/2006
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1282/2006
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1281/2006
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta
1280/2006
Maatalousyrittäjän eläkelaki
1279/2006
Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta
1278/2006
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
1277/2006
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
1276/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1275/2006
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
1274/2006
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1273/2006
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta
1272/2006
Yrittäjän eläkelaki
1271/2006
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1270/2006
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
1269/2006
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1268/2006
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1267/2006
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta
1266/2006
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä
1265/2006
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta
1264/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1263/2006
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta
1262/2006
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
1261/2006
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta
1260/2006
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1259/2006
Laki kasvinsuojeluaineista
1258/2006
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
1257/2006
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
1256/2006
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1255/2006
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
1254/2006
Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta
1253/2006
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
1252/2006
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1251/2006
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.