Säädökset alkuperäisinä: 2006

1350/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta
1349/2006
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2007
1348/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1347/2006
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1346/2006
Opetusministeriön asetus Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista
1345/2006
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1344/2006
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
1343/2006
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1342/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1341/2006
Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1340/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
1339/2006
Valtioneuvoston asetus seulonnoista
1338/2006
Tasavallan presidentin asetus Guatemalan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1337/2006
Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta
1336/2006
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
1335/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1334/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007 liikenneturvallisuusmaksusta
1333/2006
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1332/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1331/2006
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1330/2006
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
1329/2006
Laki sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta
1328/2006
Laki kansanterveyslain 6 §:n muuttamisesta
1327/2006
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1326/2006
Laki kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta
1325/2006
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
1324/2006
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
1323/2006
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1322/2006
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1321/2006
Laki tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1320/2006
Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
1319/2006
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1318/2006
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta
1317/2006
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain muuttamisesta
1316/2006
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
1315/2006
Laki asumistukilain muuttamisesta
1314/2006
Laki työntekijän eläkelain 140 §:n muuttamisesta
1313/2006
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
1312/2006
Laki tapaturmavakuutuslain 53 d §:n muuttamisesta
1311/2006
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta
1310/2006
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1309/2006
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1308/2006
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
1307/2006
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
1306/2006
Laki lapsilisälain muuttamisesta
1305/2006
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 55 ja 58 §:n muuttamisesta
1304/2006
Laki vammaistukilain muuttamisesta
1303/2006
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta
1302/2006
Laki perhe-eläkelain 33 ja 37 §:n muuttamisesta
1301/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.