Säädökset alkuperäisinä: 2006

50/2006
Laki yhdenvertaisuuslain 11 §:n muuttamisesta
49/2006
Laki ulkomaalaislain 86 §:n muuttamisesta
48/2006
Laki tapaturmavakuutuslain 64 d §:n muuttamisesta
47/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta
46/2006
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta
45/2006
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
44/2006
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
43/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
42/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 maitopalkkion ja sen lisäpalkkion maksatuksesta
41/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
40/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
39/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
38/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
37/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
36/2006
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
35/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
34/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
33/2006
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
32/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
31/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
30/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
29/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta
28/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
27/2006
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
26/2006
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
25/2006
Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta
24/2006
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
23/2006
Elintarvikelaki
22/2006
Laki lääkelain muuttamisesta
21/2006
Oikeusministeriön kuulutus tasavallan presidentin vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta
20/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista
19/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokinnassa
18/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta
17/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
16/2006
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 kiinteistöveron eräpäivistä
15/2006
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2005
14/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2006 haussa
13/2006
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
12/2006
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
11/2006
Edukunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta
10/2006
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
9/2006
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta
8/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista
7/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisestä terveydenhuollosta
6/2006
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
5/2006
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
4/2006
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
3/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
2/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisista enimmäistuloista
1/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.