Säädökset alkuperäisinä: 2006

250/2006
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n muuttamisesta
249/2006
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta
248/2006
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
247/2006
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
246/2006
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
245/2006
Laki esitutkintalain muuttamisesta
244/2006
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
243/2006
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
242/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
241/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
240/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
239/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
238/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
237/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
236/2006
Laki kirkkolain muuttamisesta
235/2006
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
234/2006
Laki tieliikennelain muuttamisesta
233/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 teurastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja sonneista sekä vuonna 2005 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
232/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
231/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
230/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
229/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä
228/2006
Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa
227/2006
Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
226/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estämisestä
225/2006
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
224/2006
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
223/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
222/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
221/2006
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
220/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdystä sopimuksesta
219/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta
218/2006
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 18 §:n muuttamisesta
217/2006
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta
216/2006
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
215/2006
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
214/2006
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
213/2006
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
212/2006
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta
211/2006
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta
210/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
209/2006
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen 16 §:n muuttamisesta
208/2006
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
207/2006
Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
206/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperunan tuottajalle vuodelta 2005 suoritettavan tuen sekä vuoden 2005 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
205/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointeja koskevien tukien hakuajan alkamisesta
204/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista
203/2006
Laki Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
202/2006
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
201/2006
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.