Säädökset alkuperäisinä: 2006

300/2006
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
299/2006
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta
298/2006
Laki lääkelain muuttamisesta
297/2006
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
296/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
295/2006
Laki patenttilain 3 §:n muuttamisesta
294/2006
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
293/2006
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
292/2006
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
291/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen perustana olevista rakennusten yksikkökustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta
290/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-auton turvavöiden käyttövelvollisuuden ilmoittamisesta kuvamerkillä
289/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
288/2006
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
287/2006
Laki kemikaalilain muuttamisesta
286/2006
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
285/2006
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
284/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta koneen mittalaitteella
283/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
282/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus muutos- ja varantohausta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
281/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
280/2006
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
279/2006
Valtioneuvoston asetus varmuusvarastoitujen lääkkeiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönoton perusteista
278/2006
Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta
277/2006
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
276/2006
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
275/2006
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
274/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista
273/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 17 §:n muuttamisesta
272/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien suljettuun käyttöön liittyvistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä suljetun käytön kirjaamisesta ja pelastussuunnitelmasta
271/2006
Valtioneuvoston asetus kihlakunnansyyttäjästä annetun asetuksen 5 a §:n muuttamisesta
270/2006
Valtioneuvoston asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
269/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
268/2006
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
267/2006
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
266/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2005 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2005 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
265/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
264/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2006
263/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
262/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
261/2006
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
260/2006
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
259/2006
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
258/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta
257/2006
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
256/2006
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
255/2006
Rahankeräyslaki
254/2006
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista
253/2006
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
252/2006
Laki vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta
251/2006
Laki eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.