Säädökset alkuperäisinä: 2006

350/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
349/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta
348/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
347/2006
Tasavallan presidentin asetus eräiden työttömyysturvalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
346/2006
Tasavallan presidentin asetus palkkaturva-asioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
345/2006
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
344/2006
Laki Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
343/2006
Laki tieliikennelain muuttamisesta
342/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
341/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
340/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
339/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinperäisten sivutuotteiden käsittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä laitoksissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
338/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansainvälisestä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajätteen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
337/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
336/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 17 §:n muuttamisesta
335/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
334/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
333/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
332/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
331/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
330/2006
Valtioneuvoston asetus vesiliikenneasetuksen 2 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
329/2006
Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta
328/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
327/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
326/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
325/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon viitemäärän perusteella määräytyvän tilatuen lisäosan muutos- ja varantohausta vuonna 2006
324/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
323/2006
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
322/2006
Valtioneuvoston asetus tutkimushankkeeseen kuuluvan salaojituksen tukemisesta vuonna 2006
321/2006
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta
320/2006
Valtiovarainministeriön asetus eduskuntauudistuksen juhlarahasta
319/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
318/2006
Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
317/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
316/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
315/2006
Työministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimikunnasta
314/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 11 §:n muuttamisesta
313/2006
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n 1 momentin 2 kohdan muuttamisesta
312/2006
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
311/2006
Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista annetun asetuksen muuttamisesta
310/2006
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
309/2006
Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta
308/2006
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta
307/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
306/2006
Tasavallan presidentin asetus Malesian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
305/2006
Laki eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä
304/2006
Laki helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain muuttamisesta
303/2006
Laki eläintautilain muuttamisesta
302/2006
Laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta
301/2006
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.