Säädökset alkuperäisinä: 2006

400/2006
Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
399/2006
Laki opintotukilain muuttamisesta
398/2006
Laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta
397/2006
Laki Eläketurvakeskuksesta
396/2006
Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki
395/2006
Työntekijän eläkelaki
394/2006
Verohallituksen päätös Cidron International Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
393/2006
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
392/2006
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
391/2006
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
390/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
389/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvasta paperista ja kartongista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
388/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden sillivalmisteiden kauppatavan mukaisista nimistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
387/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden lastenruokia koskevien säädösten kumoamisesta
386/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä
385/2006
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen turvamiehen koulutuksesta
384/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 4 a ja 14 §:n muuttamisesta
383/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
382/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 39 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
381/2006
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
380/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
379/2006
Laki polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
378/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
377/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilakohtaisen sokerijuurikkaan lisäosan hakumenettelystä vuonna 2006
376/2006
Tasavallan presidentin asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
375/2006
Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
374/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
373/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
372/2006
Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa tehdyn velkavaihtosopimusta koskevan muutossopimuksen voimaansaattamisesta
371/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
370/2006
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta
369/2006
Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin
368/2006
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan lisäosan myöntämisestä kansallisesta varannosta
367/2006
Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
366/2006
Valtioneuvoston asetus vuoden 2005 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
365/2006
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
364/2006
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
363/2006
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
362/2006
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
361/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
360/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1284/2003) 1 §:n muuttamisesta
359/2006
Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
358/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
357/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
356/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
355/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
354/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
353/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
352/2006
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
351/2006
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.