Säädökset alkuperäisinä: 2006

450/2006
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
449/2006
Laki rikoslain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta
448/2006
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta
447/2006
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
446/2006
Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa yhteisömetsien integroitua käsittelyä koskevan Pichis Valleyn vaihtoehtoisista elinkeinomuodoista huumeviljelylle tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
445/2006
Laki Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
444/2006
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
443/2006
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
442/2006
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
441/2006
Laki tieliikennelain muuttamisesta
440/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa
439/2006
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
438/2006
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
437/2006
Valtioneuvoston päätös Mietoisten kunnan ja Mynämäen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Mynämäen kunnan perustamisesta
436/2006
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta
435/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
434/2006
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
433/2006
Tasavallan presidentin asetus ylioppilastutkinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
432/2006
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä tarkistetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
431/2006
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
430/2006
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
429/2006
Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta
428/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
427/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 18 §:n muuttamisesta
426/2006
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
425/2006
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
424/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
423/2006
Laki kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta
422/2006
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
421/2006
Työministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työvoimatoimistoista
420/2006
Laki ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta
419/2006
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
418/2006
Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä
417/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakirjalainojen arvostamisesta eläkekassan ja eläkesäätiön toimintapääomassa
416/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön lainanotosta
415/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan vastuuvelan ja eläkesäätiön eläkevastuun laskemisessa käytettävästä enimmäiskorosta
414/2006
Valtioneuvoston päätös Sumiaisten kunnan, Suolahden kaupungin ja Äänekosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Äänekosken kunnan perustamisesta
413/2006
Laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
412/2006
Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
411/2006
Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
410/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2006/2007 kuivattujen rehujen jalostusyrityksille suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
409/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
408/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
407/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
406/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien pinta-alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta
405/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmäpalkkio-oikeuksien siirtämisestä kansalliseen varantoon
404/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
403/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
402/2006
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
401/2006
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.