Säädökset alkuperäisinä: 2006

500/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja vuohin TSE-tautien vastustamisesta
499/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
498/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
497/2006
Valtioneuvoston asetus mittanormaalijärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
496/2006
Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
495/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
494/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
493/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
492/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
491/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus etikasta annetun asetuksen kumoamisesta
490/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kalasta ja kalavalmisteista annetun asetuksen kumoamisesta
489/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokasienten kaupan pitämisestä
488/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kasvisten kaupan pitämisestä
487/2006
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
486/2006
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
485/2006
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
484/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen 132/96 kumoamisesta
483/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
482/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
481/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
480/2006
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (538/2002) 2 luvun muuttamisesta
479/2006
Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta
478/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
477/2006
Valtioneuvoston päätös Luopioisten kunnan ja Pälkäneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pälkäneen kunnan perustamisesta
476/2006
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
475/2006
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä
474/2006
Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2005/2006
473/2006
Laki osamaksukaupasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
472/2006
Laki autokiinnityslain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta
471/2006
Laki perintökaaren muuttamisesta
470/2006
Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta
469/2006
Laki ulosottolain muuttamisesta
468/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista
467/2006
Laki rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta
466/2006
Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
465/2006
Valtioneuvoston päätös Suodenniemen kunnan liittämisestä Vammalan kaupunkiin
464/2006
Valtioneuvoston päätös Viljakkalan kunnan liittämisestä Ylöjärven kaupunkiin
463/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta
462/2006
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
461/2006
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
460/2006
Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta
459/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
458/2006
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
457/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
456/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1994 HSC-säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
455/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
454/2006
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
453/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
452/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FTP-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
451/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.