Säädökset alkuperäisinä: 2006

550/2006
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
549/2006
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
548/2006
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta
547/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n muuttamisesta
546/2006
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta
545/2006
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
544/2006
Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta
543/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 metsänhoitomaksun perusteesta
542/2006
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
541/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista
540/2006
Laki ilmailulain muuttamisesta
539/2006
Lannoitevalmistelaki
538/2006
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta
537/2006
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
536/2006
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2, 3 ja 4 §:n muuttamisesta
535/2006
Valtioneuvoston päätös Vöyrin kunnan ja Maksamaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyri-Maksamaan kunnan perustamisesta
534/2006
Laki merimieslain muuttamisesta
533/2006
Laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta
532/2006
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista
531/2006
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
530/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
529/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
528/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsälain soveltamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
527/2006
Valtioneuvoston päätös Ruukin kunnan ja Siikajoen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikajoen kunnan perustamisesta
526/2006
Valtioneuvoston päätös Vuolijoen kunnan liittämisestä Kajaanin kaupunkiin
525/2006
Valtioneuvoston päätös Kodisjoen kunnan liittämisestä Rauman kaupunkiin
524/2006
Valtioneuvoston päätös Toijalan kaupungin ja Viialan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Akaan kunnan perustamisesta
523/2006
Valtioneuvoston päätös Längelmäen kunnan lakkauttamisesta ja sen alueiden liittämisestä Jämsän kaupunkiin ja Oriveden kaupunkiin
522/2006
Valtioneuvoston päätös Pieksämäen kaupungin ja Pieksänmaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pieksämäen kunnan perustamisesta
521/2006
Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
520/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
519/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
518/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
517/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
516/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
515/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
514/2006
Valtioneuvoston päätös Kuivaniemen kunnan ja Iin kunnan lakkauttamisesta ja uuden Iin kunnan perustamisesta
513/2006
Valtioneuvoston päätös Haukivuoren kunnan liittämisestä Mikkelin kaupunkiin
512/2006
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
511/2006
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta
510/2006
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta
509/2006
Valtioneuvoston asetus vankeudesta
508/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
507/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
506/2006
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
505/2006
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
504/2006
Valtioneuvoston asetus Merenkulkulaitoksesta
503/2006
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä
502/2006
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen 5 §:n 1 momentin kumoamisesta
501/2006
Vuoden 2006 lisätalousarvio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.