Säädökset alkuperäisinä: 2006

600/2006
Laki kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
599/2006
Laki Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
598/2006
Laki Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
597/2006
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
596/2006
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista
595/2006
Laki ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta
594/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
593/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2006 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
592/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista, vaippaeläimistä ja merikotiloista
591/2006
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
590/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 5 luvun 3 §:n kumoamisesta
589/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
588/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
587/2006
Laki kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
586/2006
Laki yliopistolain muuttamisesta
585/2006
Verohallituksen päätös Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
584/2006
Valtiovarainministeriön asetus Suomen EU-puheenjohtajuuden juhlarahoista
583/2006
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
582/2006
Laki merimieslain muuttamisesta
581/2006
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
580/2006
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
579/2006
Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta
578/2006
Laki kuntalain muuttamisesta
577/2006
Työministeriön työjärjestys
576/2006
Korkeimman oikeuden työjärjestys
575/2006
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
574/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
573/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
572/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
571/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
570/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 ja 10 §:n muuttamisesta
569/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
568/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
567/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
566/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
565/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
564/2006
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Haapajärven ja Nivalan kaupunkien välillä
563/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
562/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä
561/2006
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
560/2006
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Luodon kunnan ja Pietarsaaren kaupungin välillä
559/2006
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin välillä
558/2006
Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
557/2006
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta
556/2006
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta
555/2006
Rautatielaki
554/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
553/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä
552/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
551/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.