Säädökset alkuperäisinä: 2006

650/2006
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
649/2006
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta
648/2006
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
647/2006
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 14 ja 15 §:n muuttamisesta
646/2006
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
645/2006
Laki kiinnitysluottopankkilain 3 ja 18 §:n muuttamisesta
644/2006
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta
643/2006
Laki säästöpankkilain 66 ja 71 §:n muuttamisesta
642/2006
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
641/2006
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
640/2006
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
639/2006
Laki tilintarkastuslain 27 §:n muuttamisesta
638/2006
Laki kauppakamarilain muuttamisesta
637/2006
Laki yritys- ja yhteisötietolain 15 §:n muuttamisesta
636/2006
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
635/2006
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta
634/2006
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta
633/2006
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
632/2006
Laki maakaaren 2 luvun 4 §:n muuttamisesta
631/2006
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
630/2006
Laki prokuralain 3 §:n muuttamisesta
629/2006
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 81 §:n muuttamisesta
628/2006
Laki osuuskuntalain 16 luvun 2 §:n ja 18 luvun 2 §:n muuttamisesta
627/2006
Laki eurooppayhtiölain muuttamisesta
626/2006
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta
625/2006
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta
624/2006
Osakeyhtiölaki
623/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koe-eläintoiminnasta
622/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
621/2006
Laki kirkkolain muuttamisesta
620/2006
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
619/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
618/2006
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
617/2006
Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta
616/2006
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
615/2006
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
614/2006
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta
613/2006
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
612/2006
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
611/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
610/2006
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 25 §:n muuttamisesta
609/2006
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
608/2006
Laki pelastuslain 15 §:n muuttamisesta
607/2006
Laki Pelastusopistosta
606/2006
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
605/2006
Tasavallan presidentin asetus korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
604/2006
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
603/2006
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta
602/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista elämistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
601/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.