Säädökset alkuperäisinä: 2006

700/2006
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
699/2006
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n ja asetuksen liitteen muuttamisesta
698/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
697/2006
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
696/2006
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
695/2006
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
694/2006
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta
693/2006
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä
692/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o 798/2004 kumoamisesta
691/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta presidentti Lukašenkaan ja tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
690/2006
Kauppa ja teollisuusministeriön asetus ruokaperunan kaupan pitämisestä
689/2006
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta
688/2006
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
687/2006
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
686/2006
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
685/2006
Laki mallioikeuslain muuttamisesta
684/2006
Laki patenttilain muuttamisesta
683/2006
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
682/2006
Laki toiminimilain muuttamisesta
681/2006
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta
680/2006
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
679/2006
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
678/2006
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta
677/2006
Laki valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta
676/2006
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
675/2006
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
674/2006
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
673/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
672/2006
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
671/2006
Passilaki
670/2006
Oikeusministeriön työjärjestys
669/2006
Valtioneuvoston asetus Ratahallintokeskuksesta
668/2006
Valtioneuvoston asetus Rautatievirastosta
667/2006
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
666/2006
Laki Maaseutuvirastosta
665/2006
Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta
664/2006
Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista
663/2006
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta
662/2006
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen virkapuvusta, virka-asematunnuksista ja henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
661/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
660/2006
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
659/2006
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
658/2006
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta
657/2006
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
656/2006
Laki Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
655/2006
Laki Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
654/2006
Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
653/2006
Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
652/2006
Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
651/2006
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.