Säädökset alkuperäisinä: 2006

800/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Elimäen kuntaan perustettavista rajoitusalueista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
799/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
798/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruskon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
797/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
796/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
795/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
794/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
793/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen eräiden virustautien leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
792/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Siilinjärven kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
791/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nivalan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
790/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kesälahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
789/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
788/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta laserskannaukseen perustuvasta puutavaran kehyskuvamittauksesta
787/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
786/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
785/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
784/2006
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
783/2006
Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista
782/2006
Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
781/2006
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
780/2006
Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamisesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämisestä
779/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista
778/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2006
777/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
776/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
775/2006
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2005 ennakonpalautusten maksamisesta
774/2006
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
773/2006
Opetusministeriön asetus ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
772/2006
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
771/2006
Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 1 luvun 6 §:n kumoamisesta
770/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
769/2006
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2005 verotuksen päättymisestä
768/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1 liitteen muuttamisesta
767/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä
766/2006
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista
765/2006
Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista
764/2006
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
763/2006
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
762/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
761/2006
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
760/2006
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
759/2006
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
758/2006
Verohallituksen päätös vuoden 2006 kiinteistöverotuksen päättymisestä
757/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus luvanvaraisen tavaraliikenteen vakavaraisuudesta ja yrittäjäkoulutuksen järjestämisestä
756/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun perusmaksusta
755/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista
754/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
753/2006
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-asioissa
752/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
751/2006
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.