Säädökset alkuperäisinä: 2006

1000/2006
Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007
999/2006
Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta
998/2006
Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta
997/2006
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
996/2006
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
995/2006
Laki sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä
994/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007 työttömyysvakuutusmaksuista
993/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tahdosta riippumattomaan päihdehoitoon käytettävistä lomakkeista
992/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
991/2006
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
990/2006
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
989/2006
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
988/2006
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
987/2006
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
986/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
985/2006
Laki ortodoksisesta kirkosta
984/2006
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
983/2006
Verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
982/2006
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
981/2006
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
980/2006
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
979/2006
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
978/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
977/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
976/2006
Laki vesikulkuneuvorekisteristä
975/2006
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
974/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden maksatuksesta
973/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan maksatuksesta
972/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
971/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta
970/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliikenteen sarjalipputaksoista
969/2006
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
968/2006
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
967/2006
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
966/2006
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
965/2006
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä
964/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta
963/2006
Valtioneuvoston asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta
962/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
961/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
960/2006
Laki perintökaaren muuttamisesta
959/2006
Laki isyyslain 20 ja 22 §:n muuttamisesta
958/2006
Laki nimilain muuttamisesta
957/2006
Laki kotikuntalain 7 e ja 9 §:n muuttamisesta
956/2006
Laki rekisterihallintolain muuttamisesta
955/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
954/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien myöntämisestä ja vahvistamisesta
953/2006
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
952/2006
Laki toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
951/2006
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.