1423/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 179 §:n 4 momentin ja 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) 159 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa eläkelaitoksella tarkoitetaan työntekijän eläkelain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa ja eläkesäätiötä sekä merimieseläkelain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua Merimieseläkekassaa.

2 §

Työntekijän eläkelain voimaanpanolain 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu erityisen kuolevuusperusteen yli- tai alijäämä otetaan huomioon määrättäessä työntekijän eläkelain 179 §:n 3 momentin sekä merimieseläkelain 159 §:n 3 momentin mukaisesti eläkelaitosten kuluja työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin kohdan 1 ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaisista vanhuuseläkkeistä, lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeiden yhteydessä kertasuorituksina maksettuja vanhuuseläkkeitä sekä työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin kohdan 8 mukaisista vajauksista.

Eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin kohtien 1―5 mukaisista sekä merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin kohtien 1―5 mukaisista muista kuin edellä 1 momentissa mainituista kuluista yhteismäärällä, joka saadaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain 32 §:n 5 momentissa tarkoitetun TEL-lisäeläketurvan jäljempänä 3 §:n 1 momentin mukaisten vakuutusmaksujen tasausosista ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkotuoton osasta sekä mahdollisista muista kuin työntekijän eläkelain mukaisesta turvasta saatavista eristä. Siltä osin kuin kuluja ei saada katetuksi edellä mainitulla tavalla, eläkelaitokset vastaavat niistä työntekijän eläkelain 179 §:n 3 momentissa sekä merimieseläkelain 159 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla eläkelaitoksessa vakuutettujen työansioiden suhteessa

3 §

Edellä 2 §:n 2 momentissa mainitulla tasausmaksulla tarkoitetaan TEL-lisäeläketurvan mukaisen vakuutusmaksun sitä osaa, joka sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaan käytetään työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin sekä merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin mukaisten kulujen kustantamiseen.

Edellä 2 §:n 2 momentissa mainitulla korkotuoton osalla tarkoitetaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain 32 §:n 5 momentissa tarkoitetun TEL-lisäeläketurvan mukaisten eläkkeiden rahastoille laskettavan korkotuoton sitä osaa, joka sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaan käytetään työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin sekä merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin mukaisten kulujen kustantamiseen.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2007 kohdistuviin kuluihin, joihin luetaan myös mainittuna vuonna tai myöhemmin maksetut eläke-erät aikaisemmilta vuosilta.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.