1418/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä joulukuuta annetun sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006) 19 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Muutoksenhakulautakunnan henkilöstö

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on päätoimisen puheenjohtajan, päätoimisen varapuheenjohtajan ja esittelijöiden lisäksi notaareita ja muuta henkilöstöä.

Muutoksenhakulautakunnan esittelijät, notaarit ja muun henkilöstön nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa muutoksenhakulautakunta.

2 §
Muutoksenhakulautakunnan sihteeri

Muutoksenhakulautakunta voi määrätä esittelijän toimimaan muutoksenhakulautakunnan sihteerinä.

3 §
Virkavapauden myöntäminen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan tehtävän täyttäminen määräajaksi

Päätoimiselle puheenjohtajalle ja päätoimiselle varapuheenjohtajalle myöntää virkavapauden yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto. Virkavapauden enintään kahdeksi vuodeksi sekä sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää sosiaali- ja terveysministeriö.

Päätoimisen puheenjohtajan ja päätoimisen varapuheenjohtajan nimittää yli vuoden pituiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen valtioneuvosto ja enintään vuoden pituiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen sosiaali- ja terveysministeriö.

Virkavapauden muille virkamiehille sekä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää muutoksenhakulautakunta.

4 §
Päätösten julkaiseminen

Muutoksenhakulautakunta julkaisee Internet-sivuillaan ne ratkaisut, joilla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Sen 4 §:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Carita Wuorenjuuri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.