1407/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) nojalla:

1 §
Alueelliset rajat kasvullisen metsämaan laskemisessa viljelmän pinta-alaan

Maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut Etelä-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen alueet määräytyvät 2―4 momentin mukaisesti.

Etelä-Suomen alueeseen kuuluvat:

1) Ahvenanmaan, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnat;

2) Satakunnan maakunnasta muut kunnat kuin Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Noormarkku, Pomarkku, Pori ja Siikainen;

3) Pirkanmaan maakunnasta muut kunnat kuin Ikaalinen, Kihniö, Kuru, Mänttä, Parkano, Ruovesi, Vilppula ja Virrat; sekä

4) Keski-Suomen maakunnasta muut kunnat kuin Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski.

Keski-Suomen alueeseen kuuluvat:

1) Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat;

2) Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan ja Keski-Suomen maakunnista muut kuin Etelä-Suomeen kuuluvat kunnat; sekä

3) Pohjanmaan maakunnasta muut kunnat kuin Kruunupyy, Luoto, Pedersöre ja Pietarsaari.

Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat:

1) Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat; sekä

2) Pohjanmaan maakunnasta muut kuin Keski-Suomeen kuuluvat kunnat.

2 §
Työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivät

Jos maatalousyrittäjän kalenterivuodelta suoritettavat maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n 1 ja 2 momentin ja 23 §:n sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 17 §:n mukaiset vakuutusmaksut ovat yhteensä:

1) yli 826,33 euroa, työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen eräpäivät ovat helmi-, touko- ja lokakuun 25 päivä;

2) vähintään 275,48 euroa ja enintään 826,33 euroa, työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen eräpäivät ovat helmi- ja lokakuun 25 päivä; tai

3) alle 275,48 euroa, työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen eräpäivä on toukokuun 25 päivä.

Vakuutusta otettaessa Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kuluvalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan vakuutusmaksun eräpäivät. Samoin menetellään, jos maatalousyrittäjä vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain 12 §:n 2 ja 3 momentin perusteella. Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi.

Työtulon muutoksesta johtuva vakuutusmaksun tarkistus tehdään työtulon muuttumista seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen vakuutusmaksun eräpäivänä tai perustellusta syystä muuna Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä päivänä.

Edellä 1 momentissa mainitut rahamäärät vastaavat maatalousyrittäjän eläkelain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004.

3 §
Eläkkeen hakeminen

Eläketurvakeskus vahvistaa eläkehakemuslomakkeen ja työkyvyttömyyseläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan.

4 §
Päätöksen antaminen ja allekirjoittaminen

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen päätös voidaan antaa automaattisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana. Tällöin allekirjoitus voidaan merkitä päätökseen koneellisesti.

5 §
Valtion osuuden ennakko ja lopullinen määrä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä maatalousyrittäjän eläkelain 135 §:ssä tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö tarkistaa saman kalenterivuoden jälkimmäiselle puoliskolle vahvistettujen ennakkoerien määrät. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta maksettavan ennakkoerän määrän viimeistään saman vuoden marraskuun 25 päivänä. Edellä tarkoitettuja toimenpiteitä varten Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

Valtion osuuden ennakko maksetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle kahtenatoista kuukausittaisena eränä seuraavasti:

1) tammikuulta 13 prosenttia;

2) helmikuulta 10 prosenttia;

3) maaliskuulta 4 prosenttia;

4) huhtikuulta 8 prosenttia;

5) toukokuulta 10 prosenttia;

6) kesäkuulta 5 prosenttia;

7) heinäkuulta 10 prosenttia;

8) elokuulta 10 prosenttia;

9) syyskuulta 12 prosenttia;

10) lokakuulta 10 prosenttia;

11) marraskuulta 2 prosenttia;

12) joulukuulta 6 prosenttia.

Ennakkoerien määriä 1 momentin mukaan tarkistettaessa kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys jaetaan tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta maksettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan joulukuun ensimmäisenä pankkipäivänä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavaa ennakkoerää maksettaessa. Tätä varten Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava ministeriölle valtion osuuden lopullista määrää koskeva selvitys vahvistamista edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 2―4 momentista poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa maatalousyrittäjän eläkelaissa tarkoitetut etuudet muuten vaarantuisi.

6 §
Ajanjaksojen laskeminen

Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään kuukauden 30 päivänä. Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Asetuksen 5 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 valtion osuuteen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.