1381/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1069/2004:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Metsäluonnon monimuotoisuuden, kulttuuri- ja perinnemaisemien suojelemiseksi ja hoitamiseksi, alueen eliölajien suojelemiseksi sekä yleisön virkistäytymistä ja retkeilyä sekä yleisen luonnonharrastuksen edistämistä varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukainen Sipoonkorven luonnonsuojelualue.

2 §
Sijainti ja rajat

Sipoonkorven luonnonsuojelualueeseen kuuluu noin 1 469 hehtaaria valtion omistamia alueita Sipoon kunnassa ja Vantaan kaupungissa. Alueen rajat on merkitty punaisella viivalla tämän asetuksen liitteenä olevaan karttaan.

3 §
Rauhoitussäännökset

Sipoonkorven luonnonsuojelualueeseen sovelletaan, mitä luonnonsuojelulain 13–15 §:ssä säädetään rauhoituksesta lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohtaa sekä 15 §:n 5 kohtaa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Suojeltavaan alueeseen kohdistuvat metsästysvuokrasopimukset jäävät tämän asetuksen voimaan tullessa luonnonsuojelulain 71 §:n nojalla voimaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitussihteeri
Heikki Korpelainen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.