1376/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1986 annetun tartuntatautiasetuksen (786/1986) 7 §:n 1―3 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1383/2003, sekä

muutetaan 2 §, 10 §:n 1 momentti, 10 c § sekä liitteet 1 ja 2, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 1383/2003, seuraavasti:

2 §

Yleisvaarallisia tartuntatauteja ovat:

ehec-infektio

hepatiitti A

influenssa A -viruksen alatyyppi H5N1 siihen saakka kunnes Maailman terveysjärjestö ilmoittaa influenssapandemian alkaneeksi

isorokko

keltakuume

kolera

kuppa

kurkkumätä

lavantauti, pikkulavantauti ja muut salmonellojen aiheuttamat taudit

meningokokin aiheuttamat septiset taudit ja aivokalvontulehdukset

pernarutto

polio

rutto

sars

shigellapunatauti

tuberkuloosi ja

virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet, ei kuitenkaan myyräkuume.

Ilmoitettavia tartuntatauteja ovat:

ekinokokkoosi

Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti

hemofiluksen aiheuttamat septiset taudit ja aivokalvontulehdukset

hepatiitti B

hepatiitti C

hinkuyskä

hiv-infektio

sukupuoliteitse leviävät klamydiainfektiot

legionelloosi

listerioosi

malaria

muut mykobakteeritaudit kuin tuberkuloosi

puutiaisaivokuume

rabies

sankkerit

sikotauti

tippuri

tuhkarokko ja

vihurirokko.

10 §

Lääkärin tai hammaslääkärin on tehtävä tartuntatauti-ilmoitus, jäljempänä lääkärin tartuntatauti-ilmoitus, yleisvaarallisista ja ilmoitettavista tartuntataudeista lukuun ottamatta hinkuyskää, muuta salmonelloosia kuin lavantautia tai pikkulavantautia, puutiaisaivokuumetta, hemofiluksen aiheuttamia septisiä tauteja ja aivokalvontulehduksia, sukupuoliteitse leviäviä klamydiainfektioita, muita mykobakteeritauteja kuin tuberkuloosi sekä Creutzfeldt-Jakobin taudin uutta varianttia. Hammaslääkäri voi kuitenkin ohjata tartuntatauteja sairastavat potilaat diagnoosin varmistamiseksi lääkärin vastaanotolle, jolloin lääkäri tekee tartuntatauti-ilmoituksen. Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus sisältää tartuntatautilain 23 §:ssä tarkoitettuina tietoina tunnistetietojen lisäksi tiedot potilaan sukupuolesta, asuinkunnasta ja kansalaisuudesta, hoitopaikasta, tartunnan kulusta, oireiden alkamisajankohdasta ja diagnoosin perusteista. Lisäksi ilmoittajan tulee merkitä ilmoitukseen allekirjoituksensa ja yhteystietonsa.


10 c §

Tartuntatauti-ilmoitusten kaikki tiedot säilytetään samaa tartuntatautitapausta koskevien erillisten ilmoitusten yhdistämisen päättymistä, jäljempänä yhdistämisaikaväli, seuraavan vuoden loppuun saakka. Tämän jälkeen rekisterin tiedoista poistetaan potilaan nimi ja henkilötunnus muutetaan muotoon, jossa sitä ei voi tunnistaa.

Yhdistämisaikaväli on 50 vuotta, jos kyseessä on lavantauti, pikkulavantauti, kuppa, tuberkuloosi, hepatiitti B, hepatiitti C, hiv-infektio, muu mykobakteeritauti kuin tuberkuloosi, hepatiitti D-viruksen aiheuttama tauti, HTL-viruksen aiheuttama tauti, Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti taikka metisilliinille, oksasilliinille resistentin Staphylococcus aureus-kannan (MRSA) tai vankomysiinille resistentin stafylokokkikannan (VRSA) tai vankomysiinille resistentin enterokokin (VRE) aiheuttama infektio lukuun ottamatta septisiä infektioita ja aivokalvontulehduksia.

Yhdistämisaikaväli on kolme vuotta, jos kyseessä on ekinokokkoosi, malaria, Borrelia burgdorferi, brusella, veren tai selkäydinnesteen sieni- tai parasiittilöydös, filaria sekä skistosoma.

Yhdistämisaikaväli on kolme kuukautta, jos kyseessä on meningokokin aiheuttama septinen tauti tai aivokalvontulehdus, tippuri, hemofiluksen, MRSA:n, VRSA:n tai VRE:n aiheuttama septinen tauti ja aivokalvotulehdus, sukupuoliteitse leviävä klamydiainfektio, pehmeä sankkeri, muu veren ja selkäydinnesteen bakteeri- tai viruslöydös taikka astroviruksen, influenssaviruksen, parainfluenssaviruksen, kalikiviruksen (sisältää noroviruksen), respiratory syncytial -viruksen ja rotaviruksen aiheuttama tauti.

Kaikissa muissa tartuntataudeissa yhdistämisaikaväli on 12 kuukautta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Liite 1

Tartuntatautiasetuksen 10 §:ssä tarkoitettuja muita rekisteröitäviä mikrobilöydöksiä ovat kaikki mikrobit, jotka on todettu verestä tai selkäydinnesteestä ja näiden lisäksi:

Bakteerit:

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Borrelia recurrentis

Brusellat

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia psittacii

Coxiella burnetii

Enterokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRE)

Francisella tularensis

Kampylobakteerit

Leptospirat

Mycoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus (metisilliinille/oksasilliinille resistentit kannat, MRSA)

Stafylokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRSA)

Vibrio parahaemolyticus ja

Yersiniat.

Virukset:

Adenovirukset

Astrovirukset

Coxsackievirukset

Denguevirukset

Echovirukset

Enterovirukset

Hepatiitti D ja E -virukset

HTL -virukset

Influenssavirukset

Japanin B -enkefaliittivirus

Kalikivirus (sisältää noroviruksen)

Parainfluenssavirukset

Parvovirus

Puumalavirus (myyräkuumevirus)

Puutiaisenkefaliittivirus

Respiratory syncytial -virus

Rotavirukset ja

Sindbisvirus.

Alkueläimet:

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Filariat

Giardia lamblia

Leishmaniat

Skistosomat

Toxoplasma gondii ja

Trichinella spiralis.

Sienet:

Pneumocystis carinii.

Liite 2

Tartuntatautilain 23 §:n 2 momentin mukaisesti laboratorioiden tartuntatauti-ilmoitukseen liitetään mikrobikantoja tai näytteitä seuraavasti.

Yleisvaarallisia tartuntatauteja aiheuttavat:
Escherichia coli ehec kanta tai näyte
Hepatiitti A näyte
Vibrio cholerae kanta tai näyte
Corynebacterium diphtheriae kanta tai näyte
Salmonellat kanta tai näyte
Neisseria meningitidis kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Poliovirus kanta ja näyte
Shigellat kanta tai näyte
Mycobacterium tuberculosis kanta tai näyte
Ilmoitettavia tartuntatauteja aiheuttavat:
Hiv kanta tai näyte
Legionella kanta tai näyte
Listeria monocytogenes kanta tai näyte
Plasmodium näyte
Haemophilus influenzae kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Sikotautivirus näyte
Tuhkarokkovirus näyte
Vihurirokkovirus näyte
Muut rekisteröitävät mikrobilöydökset:
Bakteerit
Bordetella pertussis kanta tai näyte
Enterokokit (VRE) kanta tai näyte
Staphylococcus aureus (MRSA) kanta tai näyte
Stafylokokokit (vankomysiinille resistentit kannat) kanta tai näyte
Streptococcus agalactiae kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Streptococcus pneumoniae kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Streptococcus pyogenes kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Virukset
Enterovirukset (sisältää coxsackie- ja echovirukset) kanta tai näyte: ulosteesta tehdyt löydökset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.