1346/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön asetus Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §

Varastokirjaston maksuttomia suoritteita ovat kaukolainat, kirjaston kokoelmista annettavat jäljenteet, aineistojen välittäminen tietoverkon kautta ja kirjaston luetteloiden käyttö.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Varastokirjasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat koulutus- ja konsultointipalvelut, jotka eivät liity kirjaston toimintaan, toimitilojen käyttö sekä muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden tai tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Varastokirjasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.