1231/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (693/2006) 2 §:n 1 momentin 8 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto ja 10 kohta, 3 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 11 §:n 2 momentin 2 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


10) läpikulkuluvalla lupaa, joka oikeuttaa liikenteen harjoittajan kulkemaan toisen valtion läpi;


3 §
Lupaviranomaiset

Tulli myöntää kahdenkeskisen luvan sekä läpikulkuluvan ja Ajoneuvohallintokeskus kolmannen maan luvan sekä CEMT-luvan. Jäljempänä 22 §:ssä tarkoitetun kuljetusluvan myöntää liikenne- ja viestintäministeriö.

7 §
Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne

Edellä 1 momentin 3, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen kuljetusten kustannusten osuus saa olla enintään 30 prosenttia koko elinkeinotoiminnan suoranaisista kustannuksista tilikaudella, ja se lasketaan vertaamalla kuljetustoiminnasta aiheutuneita suoranaisia kustannuksia harjoitettavan koko elinkeinotoiminnan suoranaisiin kustannuksiin tilikaudella.


11 §
Koe

Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy kokeeseen ilman liikenneyrittäjäkurssia henkilön, joka on:


2) suorittanut kaupallisen, hallinnollisen, teknisen tai kuljetusalan vähintään ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon taikka ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun alalle soveltuvan erikoisammattitutkinnon ja toiminut 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä vähintään yhden vuoden.Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2006.

HE 268/2006
LiVM 29/2006
EV 241/2006

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.