1194/2006

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2006

Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun asetuksen (854/2006) 5 § 2 momentti sekä liitteet 1 ja 4―6 seuraavasti:

5 §
Varustautumiskorvaus

Edellä 1 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu väliaikaista poissaoloa lukuunottamatta samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään yhden vuoden.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Erkki Tuomioja

Osastopäällikkö
Ulla Väistö

Liite 1


Paikalliskorotuksen perusarvot määräaikaisessa virkasuhteessa
Virkanimike tai tehtävä Palkkausryhmä Perusarvo euroa vuodessa
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies I 15 700
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies II 12 300
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies III 9 700
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies IV 8 700
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies V 7 700
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies VI 6 700

Liite 4

Varustautumiskorvausten määrät
Virkanimike tai tehtävä Varustautumiskorvaus euroa
Edustuston päällikkö 13 260
Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, NATO-edustusto, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) 13 260
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 11 550
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 9 300
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri ja IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 6 350
Muut 4 460

Liite 5

Muuttokuutioiden enimmäismäärät
Virkanimike tai tehtävä Muuttokuutioiden enimmäismäärä m3
Edustuston päällikkö 30
Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isoissa edustustoissa (Berliini, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) 40
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 35
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 30
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri, IV-VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 25
Muut 20

Liite 6

Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit
Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan
Muuttokorvaus € reittiryhmittäin
Muutto-oikeus m3 A B C D E F
60 - 7 120 10 025 11 525 13 205 15 810 17 700
55 - 59 6 670 9 375 10 775 12 355 14 810 16 600
50 - 54 6 220 8 725 10 025 11 505 13 810 15 500
45 - 49 5 770 8 075 9 275 10 655 12 810 14 400
40 - 44 5 320 7 425 8 525 9 805 11 810 13 300
35 - 39 4 870 6 775 7 775 8 955 10 810 12 200
30 - 34 4 420 6 125 7 025 8 105 9 810 11 100
25 - 29 3 970 5 475 6 275 7 255 8 810 10 000
20 - 24 3 520 4 825 5 525 6 405 7 810 8 900
15 - 19 3 070 4 175 4 475 5 555 6 810 7 800
10 - 14 2 620 3 525 4 025 4 705 5 810 6 700
5 - 9 1 900 2 575 3 025 3 555 4 510 5 300

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.