1188/2006

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten 26 päivänä elokuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (662/2005) liite 1 ja liite 2, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1061/2005, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2006. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2006 kohdistuvien kustannusten jakamisessa.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.