1185/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1269/2004) 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Sinikka Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.