1112/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Viestintäviraston eräistä maksuista 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1175/2005) 8 § ja 9 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 8 § osaksi asetuksessa 129/2006, ja 9 §:n 1 momentti asetuksessa 58/2006, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

8 §
Viestintäverkon numerointimaksut

Viestintämarkkinalain 49 §:ssä tarkoitettu numerointimaksu on vuosittain seuraava:

1) tilaajanumeromaksu:
yleisen kiinteän puhelinverkon numero 0,20 euroa/ liittymä
yleisen matkaviestinverkon numero 0,20 euroa/ liittymä
2) operaattoritunnusmaksu:
kolminumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 15 000 euroa
nelinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 3 000 euroa
viisinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 600 euroa
kolminumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 35 000 euroa
nelinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 7 000 euroa
viisinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 1 400 euroa
viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus 2 000 euroa
3) matkaviestinverkon suuntanumeromaksu:
kolminumeroinen suuntanumero 10 000 euroa
nelinumeroinen suuntanumero 2 000 euroa
viisinumeroinen suuntanumero 400 euroa
4) palvelunumeromaksu ja maksu valtakunnallisesta kiinteän puhelinverkon tilaajanumerosarjasta:
nelinumeroinen telealuekohtainen numero 600 euroa
vähintään viisinumeroinen telealuekohtainen numero 120 euroa
kolminumeroinen valtakunnallinen numero 25 000 euroa
nelinumeroinen valtakunnallinen numero 5 000 euroa
viisinumeroinen valtakunnallinen numero 1 000 euroa
vähintään kuusinumeroinen valtakunnallinen numero 200 euroa
5) dataverkkotunnusmaksu (DNIC): 8 000 euroa
6) maksu teknisestä tunnuksesta:
kansainvälinen merkinantopistekoodi 1 600 euroa
kansallinen merkinantopistekoodi 0,8 euroa
suljetun käyttäjäryhmän tunnus (CUG) 0,8 euroa
centrex-teleyritystunnus 35 euroa
matkaviestinverkkotunnus (MNC) 340 euroa
teleyritystunniste 170 euroa
7) maksu lyhytsanomapalvelunumerosta:
viisinumeroinen lyhytsanomapalvelunumero 120 euroa
kuusinumeroinen lyhytsanomapalvelunumero 80 euroa
8) maksu teleksiverkon tilaajanumerosarjasta 40 euroa

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tilaajanumeromaksu peritään teleyrityksen verkossa perimisvuoden ensimmäisenä päivänä olevien liittymien määrän perusteella. Liittymien määrään lasketaan myös pelkästään tulevassa tai lähtevässä puhelusuunnassa käytettävät tilaajanumerot.

Palvelunumeromaksua ei peritä yleisestä hätänumerosta eikä muusta vastaavasta yleishyödyllisestä palvelunumerosta.

Numerointimaksut laskutetaan vuosittain neljässä erässä 1.1.―31.3., 1.4.―30.6., 1.7.―30.9. ja 1.10.―31.12. Lyhytsanomanumeromaksut laskutetaan vuosittain kahdessa erässä 1.1.―30.6. ja 1.7.―31.12.

8 a §
ENUM-tunnuksen rekisteröintimaksu ja vuosimaksu

ENUM-tunnuksella tarkoitetaan puhelinverkon numerosta tai numeroalueesta muodostettua verkkotunnusta. ENUM-tunnuksen rekisteröimisestä ja rekisteröintitietojen muuttamisesta peritään rekisteröintimaksuna neljä euroa.

Kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä voimassa olevista ENUM-tunnuksista peritään neljän euron suuruinen vuosimaksu.

9 §
Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut

Verkkotunnuslaissa (228/2003) tarkoitetun verkkotunnuksen myöntämisestä, muutoksesta, siirrosta ja uudistamisesta peritään 48 euron suuruinen verkkotunnusmaksu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.