1085/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta 20 päivänä huhtikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (289/2006) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Henkilö- ja pakettiauton (M1- ja N1-luokka) muulla kuin etuistuimella saadaan 31 päivään joulukuuta 2007 kuljettaa tilapäisesti 30 prosenttia enemmän vähintään 3-vuotiaita istuvia matkustajia, kuin heillä on mahdollisuus käyttää turvavyötä tai muuta turvalaitetta.

Autoon ennen 1 päivää tammikuuta 2007 hyväksyttyjä lisäistumapaikkoja saa käyttää 31 päivä joulukuuta 2007 jälkeen istumapaikkoina, jos ajoneuvolle säädettyjä massoja ei ylitetä.

Linjaliikenteenä suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa saadaan 38 §:n 2 momentissa sallittu tilapäinen henkilöylikuorma 9 päivään toukokuuta 2008 sijoittaa turvavöillä varustetuille istumapaikoille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Ministeri
Leena Luhtanen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.