1053/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun 14 §:n ja 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luvun 6 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 416/2004 ja viimeksi mainittu laissa 417/2004:

1 §
Vahinkovakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu vahinkovakuutusyhtiön takuumäärän vähimmäismäärä on 3 200 000 euroa ja mainitun momentin 2 kohdassa tarkoitettu vahinkovakuutusyhtiön takuumäärän vähimmäismäärä 2 200 000 euroa.

2 §
Henkivakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkivakuutusyhtiön takuumäärän vähimmäismäärä on 3 200 000 euroa.

3 §
Toimintapääomalaskelmissa käytettävät euromäärät

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetussa laskelmassa käytettävä euromäärä on 53 100 000 euroa ja mainitun pykälän 5 momentissa tarkoitetussa laskelmassa käytettävä euromäärä 37 200 000 euroa.

4 §
Suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärä

Vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärän vähimmäismäärä on 2 400 000 euroa ja mainitun momentin 2 kohdassa tarkoitettu takuumäärän vähimmäismäärä 1 650 000 euroa.

5 §
Pienen vakuutusyhdistyksen toimintapääoma

Vakuutusyhdistyslain 10 a luvun 2 a §:n 1 momentissa tarkoitettu pienen vakuutusyhdistyksen toimintapääoman vähimmäismäärä on 90 000 euroa lisättynä 24 prosentilla yhdistyksen tilinpäätöksen mukaisesta kolmen viimeksi kuluneen tilikauden vakuutusmaksutulojen keskiarvosta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2006.

Komission ilmoitus 2006/C 194/07; EYVL N:o C 194, 18.8.2006, s. 38

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.