1032/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

lisätään poliisikoulutuksesta 12 päivänä toukokuuta 2005 annettuun valtioneuvoston asetukseen (283/2005) uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §
Poliisin perustutkinnossa osoitettava toisen kotimaisen kielen kielitaito

Sen lisäksi, mitä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) säädetään, poliisin perustutkintoon sisältyvällä toisen kotimaisen kielen kokeella voidaan osoittaa poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 16 a §:n 2 momentissa poliisimiehelle säädetyt tämän kielen kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset.

Poliisin perustutkinnosta annettavaan todistukseen merkitään koulusivistyksen kieli sekä kieli, jolla opiskelija on suorittanut perustutkintoon sisältyvänä toisen kotimaisen kielen taitoa osoittavan kielikokeen, sekä kielikokeen arvosana.

Koulusivistyksen kielestä säädetään suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.