1005/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 17 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan auton rakenteen muuttamisesta 23 päivänä lokakuuta 1998 annetun liikenneministeriön päätöksen (779/1998) 17 §:n 3 momentti seuraavasti:

17 §
Puskurit sekä alleajo- ja sivusuojat

3. N1-luokan ajoneuvon ja kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin M1-luokan ajoneuvon etupuskurin täydentäminen tai korvaaminen karjapuskurilla tai muulla etusuojajärjestelmällä on sallittu ainoastaan, jos karjapuskuri tai muu etusuojajärjestelmä on tyyppihyväksytty etusuojajärjestelmien käytöstä moottoriajoneuvoissa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/66/EY, jäljempänä etusuojajärjestelmädirektiivi, mukaisesti.


1. Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 2006.

2. Tämän asetuksen estämättä N1G-luokan ja kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin M1G –luokan ajoneuvon puskurin täydentäminen tai korvaaminen muulla kuin etusuojajärjestelmädirektiivin mukaan tyyppihyväksytyllä karjapuskurilla tai muulla etusuojajärjestelmällä on sallittu suorittaa 24 päivään toukokuuta 2007 asti noudattaen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita vaatimuksia.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.