1004/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaan

lisätään Viestintäviraston eräistä maksuista 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun asetuksen (1175/2005) 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §

Viestintävirasto voi periä suoritteen omakustannusarvoa vastaavan hinnan viestintähallinnosta annetun asetuksen (60/2004) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun palvelun tuottamisesta silloin, kun sillä on valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu tosiasiallinen yksinoikeus palvelun tuottamiseen. Muut viestintähallinnosta annetun asetuksen 1 §:n 3 momentissa tarkoitetut palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.