921/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Valtioneuvoston asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun asetuksen (719/1998) 4 §,

muutetaan 3 §:n otsikko ja 6 § sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti

3 §
Kuljettajantutkinnon ajokokeita ja vaarallisten aineiden ajolupakokeita vastaanottavan henkilön pätevyys

Vaarallisten aineiden ajolupakokeiden koesuorituksia arvioivan ammattitaitovaatimus edellyttää, että hänellä on vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa.

6 §
Kuljettajantutkintotoimintaa koskeva sopimus

Kuljettajantutkintotoimintaa koskevassa sopimuksessa on sen lisäksi, mitä 1 §:ssä mainitun lain 3 §:n 3 momentissa säädetään, sovittava ainakin:

1) toimialueella sijaitsevien toimipaikkojen vähimmäismäärästä, niiden sijainnista paikkakuntakohtaisesti ja palveluajoista;

2) kuljettajantutkintotoimintaan sisältyvistä kuljettajantutkinto-, ajolupakoe- ja muista palveluista sekä niiden asettamista vaatimuksista toimitiloille, laitteille, varusteille ja muuten toiminnalle;

3) kuljettajantutkintotoimintaan sisältyvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen sekä kuljettajantutkintoja ja ajolupakokeita vastaanottavien henkilöiden riittävän ammattitaidon varmistamiseksi noudatettavasta menettelystä;

4) ajoneuvoliikennerekisterin käyttämisessä ja tietojen tallettamisessa noudatettavasta menettelystä sekä edellytettävän tietosuojan ja tietoturvan osoittamisesta;

5) toimintaan liittyvien asiakirjojen säilyttämisestä ja arkistoinnista;

6) kuljettajantutkinto- ja ajolupakoemaksun perimisessä ja tilittämisessä Ajoneuvohallintokeskukselle noudatettavasta menettelystä;

7) korvauksesta, jonka Ajoneuvohallintokeskus suorittaa kuljettajantutkinnon vastaanottajalle ja sen suorittamistavasta; sekä

8) sopimuskaudesta, toiminnan aloittamisesta ja sopimuksen päättymisestä kesken sopimuskauden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.