904/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravarajoituslain (1190/1993) 4 d §:n 2 momentin sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 29 päivänä kesäkuuta 2001 annetun lain (604/2001) 11 d §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 716/2006 ja jälkimmäinen laissa 717/2006:

1 §

Arava- ja korkotukivuokra-asuntoja on haettava kirjallisesti asuntohakemuslomakkeella. Lomake voi olla myös sähköisessä muodossa. Hakemuksessa on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

1) huoneistoon asumaan tulevien henkilötiedot:

a) hakijan nimi, henkilötunnus sekä yhteystiedot; sekä

b) muiden asumaan tulevien nimet ja henkilötunnukset;

2) haettavaa huoneistoa koskevat tiedot:

a) kunta, josta asuntoa haetaan;

b) millaista asuntoa haetaan (tavallista vuokra-asuntoa, tukiasuntoa tms.);

c) huoneistotyyppi, jos hakija haluaa rajoittaa; sekä

d) onko kyseessä vuokra-asuntohakemus vai asunnonvaihto;

3) asunnontarve:

a) asunnottomuus ja sen kesto; sekä

b) muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja syy siihen;

4) nykyistä asuntoa koskevat tiedot:

a) asunnon osoite ja sijaintikunta;

b) asunnon huoneluku ja pinta-ala;

c) asukkaiden lukumäärä;

d) asunnon varustetaso ja kunto; sekä

e) asunnon hallintasuhde;

5) tulot ja varallisuus:

a) hakijan tulot ja varallisuus; sekä

b) muiden asumaan tulevien tulot ja varallisuus; sekä

6) allekirjoitus:

a) päiväys ja hakijan allekirjoitus; sähköinen lomake allekirjoitetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä;

b) maininta, että annetut tiedot vakuutetaan oikeiksi; sekä

c) maininta, että olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.

2 §

Asuntohakemukseen on liitettävä ennen vuokrasopimuksen tekemistä muun muassa seuraavat selvitykset:

1) kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta;

2) verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta;

3) todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk);

4) selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos omaisuutta on; sekä

5) muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota (esimerkiksi tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta, raskaustodistus tms.).

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja selvityksiä ei tarvita ellei ole aihetta selvittää tarkemmin asuntohakemuslomakkeella annettuja tietoja:

1) jos vuokra-asuntoon on vain yksi hakija;

2) jos on kyse hakemisesta opiskelija-asuntoon; tai

3) jos on kyse asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen (731/2006) 7 §:n 1 momentin 2―6 kohdista.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan 8 päivänä helmikuuta 2005 annettu ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä (80/2005).

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.