902/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Valtioneuvoston asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan alueellisista ympäristökeskuksista 4 päivänä marraskuuta 2004 annetun asetuksen (950/2004) 2 §:n 2 momentti ja 5 §:n 2 kohta sekä

lisätään asetuksen 1 §:ään uusi 2 momentti ja 6 §:ään uusi 2 momentti, jolloin 6 §:n nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Toimintayksiköt

Etelä-Savon ympäristökeskuksessa toimiva ympäristöhallinnon palveluyksikkö tuottaa henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluja sekä muita tukipalveluja ympäristöhallinnon virastoille ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti.

2 §
Johto ja henkilöstö

Välittömästi ympäristökeskuksen johtajan alaisen toimintayksikön päällikkönä toimii johtajan tehtävään määräämä henkilö. Ympäristöhallinnon palveluyksikön päällikön nimittämisestä säädetään jäljempänä 6 §:n 2 momentissa.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


2) välittömästi johtajan alaisen toimintayksikön päälliköllä ja ympäristöhallinnon palveluyksikön päälliköllä korkeakoulututkinto, perehtyneisyys yksikön tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Ympäristöhallinnon palveluyksikön päällikön nimittää ympäristöministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos
Taru Hallberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.