835/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 16 §:n ja 24 §:n 4 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ovat edellisen lain 16 § laeissa 1137/2003 ja 1071/2005 ja 24 §:n 4 momentti mainitussa laissa 1071/2005 sekä jälkimmäisen lain 11 §:n 4 momentti laissa 1200/2005:

1 §
Perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 17―20 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on

1) perusopetuksessa 5 343,30 euroa;

2) lukiossa 4 796,31 euroa;

3) ammatillisessa koulutuksessa 8 498,08 euroa; sekä

4) ammattikorkeakoulussa 6 427,66 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus ja kansalaisopistot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 57,69 euroa.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 66,39 euroa.

3 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kirjaston yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen yksikköhinta on 46,58 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2007 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Asetusta sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2007.

Valtioneuvosto säätää vuodelle 2007 uudet keskimääräiset yksikköhinnat, jos hyväksytty valtion talousarvio poikkeaa tässä asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2007.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2006

Ministeri
Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.